Privacyverklaring

Op deze pagina lees je hoe Beekes Bewindvoering omgaat met de gegevens die jij deelt via deze website.

Organisatie
Beekes Bewindvoering, gevestigd aan Nieuwe Rijksweg 68 E, 4128 BN Lexmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Start


Adres:
Nieuwe Rijksweg 68 E
4128 BN Lexmond
06 44 00 05 34

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beekes Bewindvoering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden door Beekes Bewindvoering:
-Voor- en achternaam
-Telefoonnummer
-E- mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beekes Bewindvoering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
-Om goederen en diensten bij je af te leveren
-Beekes Bewindvoering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Beekes Bewindvoering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten voer zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekes Bewindvoering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beekes Bewindvoering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beekes Bewindvoering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Beekes Bewindvoering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beekes-bewindvoering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Beekes Bewindvoering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beekes Bewindvoering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indrukt hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar info@beekes-bewindvoering.nl. Beekes Bewindvoering heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
-TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslotje in de adresbalk.