Werkwijze & tarieven

Aanmelding

Hoe kan je je aanmelden voor bewind?  Dit kan je doen telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op deze website.  Voor gegevens zie de rechterkant van deze pagina. Na aanmelding neem ik contact op voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking

Tijdens de kennismaking zal ik een toelichting geven op wat bewindvoering inhoudt, welke werkwijze ik belangrijk vind. Vragen waarom je onder bewind wilt en welke verwachtingen heb je van mij als jouw bewindvoerder.

Aanvraag

Om bewindvoering aan te vragen vullen we een aantal formulieren in en sturen dit op naar de rechtbank.  Na ontvangst van de documenten door de rechtbank worden we opgeroepen voor een zitting op de rechtbank om de aanvraag te bespreken. Dit gesprek zal gemiddeld 15 minuten duren. Hier mag altijd een hulpverlener of een familielid bij aanwezig zijn. De rechter zal nogmaals vragen waarom je onder bewind wilt en of het duidelijk is wat bewindvoering inhoudt. Na afloop van de zitting spreekt de kantonrechter het bewind uit en legt dit vast in een beschikking.

Onder bewind

Wanneer het bewind wordt uitgesproken wordt dit vastgelegd in een beschikking.  Na ontvangt van de beschikking door Beekes Bewindvoering gaan we bij de bank gaan  twee rekeningen openen; een beheer- en een leefgeld rekening. Op de beheerrekening  wordt jouw inkomen ontvangen en worden de vaste lasten betaald. De leefgeld rekening is voor jouw. Hiervan krijg je een bankpas met een pincode. Het leefgeld ontvang je op een vaste afgesproken dag.

Wanneer het bewind is uitgesproken worden alle partijen waarmee je een financiële overeenkomst hebt aangeschreven en op de hoogte gebracht van de onder bewindstelling. Vanaf dit moment komt ook alle post bij Beekes Bewindvoering binnen. Dit zal voor veel cliënten al een hoop rust geven. Ook gaan we kijken of je alle toeslagen ontvangt waarop je recht hebt, kunnen we ergens op bezuinigen of kunnen we meer inkomen genereren. Je staat onder bewind tot het moment dat je zelf weer in staat bent om je eigen financiën te beheren. Ook hierbij zal ik je ondersteunen om dit geleidelijk aan weer zelf te gaan beheren.

Via mijn software programma Onview kan je 24 uur per dag je financiën inzien.

Het tarief

De kosten voor bewindvoering worden bij de cliënt in rekening gebracht. Wanneer er een laag inkomen is kom je mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de gemeentelijke sociale dienst voor bijzondere bijstand. Bij een hoog inkomen moet je de kosten zelf betalen. De kosten voor bewindvoering worden maandelijks in rekening gebracht.

Kosten bewindvoering 1 persoonshuishouden

Aanvangswerkzaamheden€ 676,39
Maandtarief zonder problematische schulden€ 119,69
Maandtarief met problematische schulden€ 154,88

Kosten overige werkzaamheden

Verhuizing / verkoop / ontruiming€ 422,29
Opmaak eindrekening en verantwoording€ 254,10

Voor een volledig overzicht verwijs ik je naar de website van branchevereniging BPBI.